Therapie

Als kindertherapeut bied ik kinderen door middel van speltherapie een veilige plek waarin ze zichzelf kunnen zijn. Een volwassene kan praten over problemen, voor kinderen is dit vaak moeilijk. Ook kunnen kinderen het als bedreigend ervaren om te praten over wat ze dwars zit. Door te spelen kan het kind zich vrij uiten, gedachten en gevoelens ontdekken en verkennen. Al spelend vertellen kinderen hun verhaal.

Speltherapie

Speltherapie is een therapie voor kinderen van 4 tot en met 16 jaar die niet goed in hun vel zitten. Er kunnen allerlei manieren zijn waardoor kinderen dit laten zien:

 • snel prikkelbaar
 • snel ruzie maken
 • teruggetrokken of juist drukker dan normaal zijn
 • slecht (in)slapen
 • angstig dromen
 • buikpijn of andere fysieke klachten
 • bedplassen
 • snel en veel huilen
 • faalangstig
 • moeilijk kunnen concentreren.
 • weinig zelfvertrouwen, een negatief zelfbeeld hebben
 • ineens erg af/aanhankelijk zijn

Als uw kind langere tijd dit gedrag laat zien, kan zijn of haar ontwikkeling in het gedrang komen. Als ouder of verzorger wilt u graag helpen, maar soms lukt dat niet. Misschien heeft u het gevoel dat u uw kind niet meer begrijpt of onvoldoende contact kan onderhouden. U hoeft hier niet alleen voor te staan. Door middel van speltherapie kan ik u en uw kind helpen bij het verbeteren van deze situatie.

Het therapieproces

Tijdens het therapieproces doorlopen we de volgende stappen:

 • Kennismakingsgesprek
  Het kennismakingsgesprek is vrijblijvend en kosteloos. Ik maak tijdens dit gesprek een inschatting of speltherapie de juiste behandelwijze is voor het kind. De ouder(s) of verzorger(s) krijgen een indruk of speltherapie aansluit bij hun zorgvraag.
 • Intakegesprek
  De intake is een gesprek met alleen de ouder(s) of verzorger(s). Tijdens dit gesprek bespreken we de levensloop van uw kind en de problematiek die u ziet bij uw kind. Hierin wordt de behandelovereenkomst besproken en getekend.
 • Observaties
  Na de intake volgen drie observatiesessies met het kind. Het observatieverslag wordt besproken met de ouder(s), verzorger(s) en worden gezamenlijk de behandeldoelen voor de speltherapie opgesteld.
 • De speltherapiesessies
  Het kind komt periodiek op een vaste tijd naar de spelkamer, bijvoorbeeld 1 keer per week of 1 keer per 2 weken. Het kan spelen met alle soorten speelgoed, zand, water, klei, teken- en schilderspullen of knutselmateriaal. De speltherapeut en het kind leren aldoende elkaar kennen. Er ontstaat een therapeutische relatie die zich kenmerkt door veiligheid en vertrouwen. Hierdoor kan het kind “zichzelf laten zien”. De interventies van de therapeute zijn gericht op de ontwikkeling en ondersteuning van het kind. Het kind kan binnen de speltherapie nieuw gedrag oefenen. Doordat de therapeute meespeelt en verwoordt wat het kind doet, krijgt het kind meer zicht op de situatie en zichzelf.
 • De afbouw
  De therapie wordt afgebouwd als kind, ouder(s) of verzorger(s) en de therapeute het samen eens zijn dat het kind zelfstandig verder kan.

Ouderbegeleiding tijdens de speltherapie

Als ouder of verzorger wilt u natuurlijk weten waar uw kind mee speelt of over praat. Dit is begrijpelijk. Het is van groot belang dat we elkaar goed op de hoogte houden en samen besluiten hoe uw kind het beste ondersteund en begeleid kan worden. In overleg bepalen we de frequentie, de inhoud en vorm van de ouderbegeleiding.

Samenwerken met derden

Als het in het belang van het kind is om te overleggen met derden (zoals school of een andere instantie) dan gebeurt dit altijd nadat hier toestemming voor gegeven is door de ouder(s) of verzorger(s).