Puberouders

De puberteit is een levensfase vol vragen, uitdagingen, keuzes en verwachtingen. Trefwoorden zijn: risico’s nemen, grenzen opzoeken en overschrijden, voor je mening uitkomen, botsen met je ouders en leraren, eigen verantwoordelijk willen dragen. De puber is op zoek naar zijn of haar eigen identiteit, wil geaccepteerd worden om wie hij of zij is en is uit op waardering voor wat hij of zij doet.

Hoewel met jezelf worstelen op weg naar zelfstandigheid een normaal proces is, is de puberteit een moeilijke periode voor alle betrokkenen. Jongeren kunnen er baat bij hebben om te praten met een objectieve volwassene, die hen serieus neemt en begeleidt en ondersteunt bij het proces van volwassen worden. In het verlengde hiervan kan ook steun geboden worden aan hun ouders/opvoeders.

Wat is Puber Coaching/ Puber Therapie?

Puber Coaching / Puber Therapie kan zeer effectief zijn als uw kind hulp nodig heeft op bijvoorbeeld de volgende gebieden:

 • sterker en beter voelen
 • beter weten wat hij of zij wil
 • meer zelfvertrouwen
 • minder stress
 • meer vrienden en sociale contacten
 • minder zorgen en piekeren
 • beter slapen
 • beter communiceren
 • meer gericht worden op de zaken die leuk zijn in het leven
 • omgaan met ouders
 • faalangst, examenstress
 • problemen op school
 • onbegrepen voelen door bijvoorbeeld ouders, docenten, klasgenoten
 • gevoelens van eenzaamheid
 • overmatige boosheid en agressief gedrag
 • moeite met plannen of het maken van huiswerk
 • pesten of gepest worden
 • omgaan met ingrijpende situaties: scheiding ouders, verlies van een dierbare

Tijdens het traject  kunnen allerlei onderwerpen aan de orde komen die een puber bezighouden. Ook u als ouder of verzorger kan begeleid worden in het begrijpen van de denkwereld van uw zoon of dochter en het communiceren met een puber. Er kan uiteraard ook gekozen worden voor een 3 gesprek met u, uw puber en de coach.