Tarieven

Tarieven             

  Duur Tarief
Kennismakingsgesprek 30 minuten Gratis
Intake 50 minuten € 57,50
Therapie/Coaching 50 minuten € 57,50
Voortgang/evaluatiegesprek wisselend € 57,50
Telefonisch Consult wisselend € 30,00
De prijzen van workshop en lezingen e.d. zijn in overleg en worden op maat gemaakt

 

“Ik leer leren” Duur Tarief
Training in groepsverband 

(max. 4 deelnemers)

5 trainingen van 1,5 uur 

 

€ 150,00
Individuele training 5 trainingen van 1 uur € 57,50 per training
Werkboek ik leer leren € 32,50

 

Voorbereiding, materiaalgebruik en 21% BTW, zijn bij genoemde tarieven inbegrepen.

Voor verslaglegging aan derden kan een tarief van €75,00 gerekend worden. Dit wordt vooraf met u besproken.

Bij verhindering worden geen kosten in rekening gebracht mits dit minimaal 24 uur voor de afspraak wordt aangegeven.

Na iedere afspraak ontvangt u per mail een factuur. Deze factuur moet binnen een week voldaan worden.

De training “Ik Leer Leren” kan ook op locatie gegeven worden. Er worden dan reiskosten in rekening gebracht. Als een school meerdere leerlingen aanmeldt, kan er een groepstarief afgesproken worden. Dit geldt vanaf een aanmelding vanaf 4 leerlingen.

Vergoedingen:

Via de ziektekostenverzekering

Speltherapie/coaching en training vallen niet onder primaire ziektekosten en worden meestal niet (geheel) vergoed. Toch zijn er steeds meer verzekeringsmaatschappijen die de resultaten erkennen van deze effectieve aanpak en een vergoeding geven als u aanvullend verzekerd bent. Ik adviseer u de mogelijkheden voor vergoeding van coaching na te gaan bij uw ziektekostenverzekeraar. Vergoedingen vanuit een verzekering vinden altijd achteraf plaats en u dient zelf de rekening bij uw zorgverlener in te dienen.

Aftrekpost voor de inkomstenbelasting

Onder de noemer psychosociale hulpverlening/begeleiding kunnen de sessies als aftrekpost bij de inkomstenbelasting opgevoerd worden onder de noemer bijzondere ziektekosten.

PGB (persoons gebonden budget)
Kinderen met een PGB kunnen kindercoaching vanuit het PGB vergoed krijgen.

Diaconie

U kunt de diaconie van uw kerk  vragen om een bijdrage.

Minimuminkomen

Indien u een minimum inkomen heeft, kunt u een beroep doen op de Wet Bijzondere Bijstand van de gemeente.