Kindercoaching

Wat doet een kindercoach?

Een kindercoach kan een kind ondersteunen bij het inzicht krijgen in de eigen (leer)mogelijkheden, het vinden van oplossingen en het zich bewust worden van  beperkingen. De focus bij kindercoaching ligt op de vraag: “wat zou anders, beter of makkelijker kunnen?” Een kindercoach biedt deskundige hulp in de vorm van gesprekken op niveau van het kind. Met behulp van oefeningen, tekeningen en spel gaan we op speelse wijze op zoek naar antwoorden op de vragen:

Wat doe je al goed?

Wat zou je anders kunnen doen?

Wat kun jij nog leren?

Welke kwaliteiten heb je en kun je hierbij inzetten?

Hoe kun je je eigen denken en handelen positief beïnvloeden?

Kinderen kunnen hierin gecoacht worden, bijvoorbeeld als er sprake is van:

 • zelfbeeldproblemen (ik ben stom, ik ben dik, ik kan niks)
 • slaapproblemen
 • angst (faalangst of andere angsten/fobieën)
 • verbeteren van sociale vaardigheden
 • pestproblemen (gepest worden of zelf pester zijn)
 • gedragsproblemen (boosheid, agressie, liegen, opstandig)
 • hoog gevoeligheid
 • verlatingsangst
 • faalangst
 • concentratieproblemen
 • moeite hebben met het aangaan en onderhouden van vriendschappen
 • teruggetrokken of juist heel druk gedrag
 • ziekte of overlijden van een dierbare
 • scheiding van ouders
 • moeilijkheden met leren
 • een handicap en dat moeilijk kunnen accepteren

Bij kindercoaching gaat het om kortdurende trajecten van gemiddeld 3 tot 5 sessies, om tijd en aandacht, om het stellen van verkennende vragen en het inzetten van de juiste interventies.