Ouderbegeleiding

Het gezinsleven kan soms erg hectisch zijn.
Het kan dan gebeuren dat u door het gedrag van een kind of door
gezinsomstandigheden de grip op de opvoeding en het gezinsleven
even kwijt bent. Soms ontstaan hierdoor moeilijke situaties. Als coach
biedt ik begeleiding en ondersteuning om de regie van de opvoeding te
behouden of te vinden. Samen zoeken we  naar praktische oplossingen
die passen bij u en uw kind. Er wordt aansluiting gezocht bij uw situatie,
uw specifieke omstandigheden, uw kwaliteiten en mogelijkheden.
Het uiteindelijke doel is dat u zelf de grip terugkrijgt op uw situatie en
de rust en gezelligheid in uw gezin weer terugkeert.